Antykwariat Antiquariat starodruki Polen książki księgarnia antykwariaty polnisches Buch polnische Bücher Bookshop
Na życzenie zainteresowanego zasyłamy per mail dane szacunkowe wybranych pozycji, w czasie na tyle krótkim, na ile pozwalają okoliczności związane z aktualizacją ceny przez Właściciela druków. Oszacowanie nie trwa zazwyczaj dłużej niż 24 godziny.
На желание заказчика мы высылаем per mail, данные очень тщательно отбираются.
On request we send per mail evaluation data about selected items as fast as it is necessary for the prints' owner to update their prices. It usually takes no longer than 24 hours.
Antykwariat Antiquariat second hand polish books Book seller antiquaire librairie ancienne Pologne antiquarian Poland
PL DE EN RU

Czasopisma, pisma ulotne, reklamowe, wizytówki Zeitungen, Flugesdrucke


1. Abramowicz, Sophie, Études sur les Hymnes Homériques, Wilno, Tow. Przyj. Nauk w Wilnie 1937, s. 4, 96, br. org. (egz. nierozc., z dedyk. autorki, przetarcia na grzb.)

2. A. K., Odpowiedź na broszurkę "Kulturkampf w Krakowie" napisaną przez Ks. Waleriana Serwatowskiego, skreślił autor broszury:"Odpowiedź dana oszczercy", Kr., Kornecki 1878, s. 31, br. org. (st.)

3. Anczyc, Wł. L., Rzewuski, W., Czy potrzebny nowy teatr w Krakowie. [1.]O potrzebie budowy teatru (...). [2.](...) co budować wprzódy teatr czy wodociagi ?, Kr., nakł. W. Rzewuskiego 1879, s. 5, 114, drzewor. 2, br. org. (brak karty wierzchn., blok pękn., st.)

5. Babecki, J., Szulc, G., Szczur i walka z nim, wyd. Lek. Wojsk., Wwa 1926, s. 60, 2, liczne il. i rys., br. org. (niewiel. przebarw. kart wierzchn. i kilku stron)

6. Balicki, A. E. (oprac.) , Uroczystości Jubileuszowe w 350 - lecie istnienia I. Państw. Liceum i Gimnaz. Im. B. Nowodworskiego pod wezw. Św. Anny w Krakowie w dn. 19 i 20 list. 1938 r., nakł. Komit. Jubil., Kr. 1939, s. 67, il., br. org. (st.)

7. Bandrowski - Kaden, J., Bitwa pod Konarami, okł. i rys. Procajłowicza, Wwa 1915, s. 83, liczne il., drzeworyty, mapka, br. org.

8. Baranowski, I., Biblioteka Załuskich w Warszawie, Wwa, nakł. Tow. Miłośn. Historii 1912, s. 72, il., br. org. (karty wierzchn. luźne z niewielk. ubytkiem, wszystkie karty br. w górnym rogu z niewielk. ubytk., st.)

9. Bąkowski, K., Teatr krakowski 1780 - 1815 z ilustracjami, Kr., Tow. Miłośn. Hist. i Zabytków Kr. 1907, s. 96, il., br. (zszywki luźne, kart wierzchn. brak, st.)

9.1. Birkenmajer, Ludwik Antoni (oprac. i zebr.), Mikołaj Kopernik. Studya nad pracami Kopernika oraz materiały biograficzne. Cz. 1., Kr., Skład główny księgarni spółki wydawniczej polskiej. 1900, s. XIII, [1], 711, il., opr. półskórzana wtórna, prawdziwe zwięzy, tłoczenia ślepe na okładzinach, złocenia i szyldzik z tytulaturą na grzbiecie

10. Bochnak, A., Pieradzka, K., Czterdziestolecie działalności Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1897-1937. Bibliot. Krakowska, Kr. 1937, 8°, s. 114, liczne il., br. org. (karty wierzchn. luźne, minim. uszkodz., st.)

11. Chmiel, Adam, Domy krakowskie. Ulica Św. Jana, Kr., Anczyc 1924, Bibl. Krak. 61-62, s. 112, il. 37, ppł. wtórna, grzb. ze złoc. szyldem (minim. ślad zapisków na karcie tytuł., st. m.in. introligatora wwskiego - ? Omler na Tlomackiem)

12. Chojecki, Edm., Patrjotyzm, objawy jego u niektórych narodów, Paryż, Martinet 1870, s. 64, br. (brak karty wierzchn. przedn., zszywki poluźnione, częściowo nierozc., st.)

13. [Czapelski, Tadeusz] Aliquis, Nasza Polityka a Kościół. (Unsre Politik und die Kirche), Księg. Nakładowa H. Walthera, Berlin 1906, 8°, s. 48, br. org. (karty wierzchn. luźne z minim. ubytkami, st.)

14. Dąbrowski, St., Pisanki lubelskie, ilustr. Janusz Świeży 46 linoryt. i 20 tabl. litograf., Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie, Lublin 1936, 8°, s. 68, il. (karty wierzchn. podniszcz., stan tekstu i il. b. dobry, st.)

15. Dawidsohn - Draengerowa, Gusta, Pamiętnik Justyny, Kr., Centr. Żydowska Kom. Histor. przy C. K. Żydów Polskich 1946, seria: Książki Wojew. Żydow. Kom. Hist., s. 117, opr. bibliot. ppł. (st. m. in. Wypożycz. Książek "Kultura" Kr.-nieaktualna)

16. Deryng, A., Les pactes de non-agression et le pacte de la société des nations, Lwów 1935, imprim. de ľInstit. Nation. Ossoliński, 8°, s. 26, br. org. (stan idealny, st.)

17. Deutscher Osten. Krakau, Kr., Buchvlg. Deut. Osten 1944, s. 21, liczne il., br. org. (st.)

18. Dlaczego musisz być członkiem L. O. P. P., wyd. Zarząd gł. L. O. P. P., Wwa. brw., 12°, s. 31, il. 4, br. org. (st. )

19. Dwanaście lat istnienia Klubu Konserwatywnego. Zeszyt 17, Wyd. Klubu. Konserwatywnego, Kr. 1908, 8°, s. 59, br. org. (egz. nierozc., stan idealny)

20. Engeström, Wawrzyniec hr., Jan Jakub Berzelius, (życiorys z portretem), Kr., nakł. i druk. Wł. L. Anczyca 1879, 8°, s. 103, il. 2, br. org. (egz. nierozc., ślady wilg. na kartach wierzchn. i krawędziach stron, blok luźny, st.)

21. Esquiros, A., O przyszłem życiu z punktu zapatrywania się socjalistycznego, Kr., Grzybowski 1869, s. 10, 102, br. org. (karty wierzchn. przykurzone, tylko pierwsze str. rozc., st.)

22. Estreicher, K., Scena polska ze względu na administracyję teatru krakowskiego, Kr. 1892, 12°, s. 52, plan rozkł. 1, br. org. (egz. nierozc., sygn. Estreicherówna)

23. Feldman, J., Bismarck a Komisja Osadnicza. Odbit. z Przegl. Współcz., Kr. 1928, 8°, s. 34, br. org. (egz. częściowo nierozc., m. in. st.: "Od autora")

24. Feldstein Herman, Polen u. Juden, Vorw. J, Sare, Wien, Vlg. Obersten Poln. Nation.Komitees [ca. 1915], S. 20, OBr.

25. Gąsiorowski, J., Mowa w czasie pogrzebu (...) Woyciecha Szweykowskiego, Rektora Uniw...w kościele xx. Kapucynów, Wwa 10 sierp. 1838, s. 17, br. org. (marmor. okładki luźne z niewielk. ubytkami, ostatnia karta luźna)

26. Gębarowicz, M., Tyszkowski, K., Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, Lwów, nakł. Zakładu 1926, s. 24, podobizn 10, br. org. (karty wierzchn. luźne, st.)

27. Gmina miasta Krakowa na Powszechnej Wyst. Krajowej w Poznaniu w r. 1929, nakł. gminy m. Kr., Kr. 1929, 12°, s. 16, br. org. (st.)

28. Golański, F. N., Mowa w Dzień doroczny rodzin J. I. M. Aleksandra I przy ogłosz. wskazanych Ustawami nagród dla celnieyszych Uczniów Imperatorskiego Uniwer. miana 12. Grudnia 1803, Wilno 1803, Druk. Imperator., 8°, s. nlb. 2, 44, drzewor. w nagłówku i finaliku 2, br. org. (karty wierzchn. podniszczone, zagięcie rogu kilku kart, st.)

29. [Sermo funebralis] Halottas Beszed ... nehai meltosagos Nagy Karolyi Grof Karolyi Jozsef ur o Nagysaga, nemes Szathmar Varmegyei ... utanna valo napon mondott Klobusitzky Peter, Betsben, Antal Betuivel 1803, folio, s. 34, drzeworyt 1, opr. pap. org. (1. zszywka i karta wierzchn. luźna, exlibr. Przemyskiej Kapituły Greko-katol.)

30. Holtzendorf, F., Ulepszenia w społecznem i ekonomicznem położeniu kobiet, przeł. Wł. Sap..., nakł. Red. Przegl. Tygodniowego, Warsz. 1868, 8°, s. 31, br. (brak kart wierzchn., st.)

31. Hubert, Jos., Neujean, Jos., Rossignol. Les Drames de ľ Invasion Allemande dans le Luxembourg belge, Tamines 1938, opr. pap., s. 213, il. 32, mapy 3, (karta wierzchn. luźna, st., dedyk. J. Huberta dla Min. Glasera datow.)

32. Husarski, W., Karykatura w Polsce, Monogr. Artyst., Gebethner - Wolff, Wwa 1926, s. 28, liczne il., opr. wtórna ppł. (zachowane karty wierzchn. br. org., zaklejone st. na karcie tytuł. opatrzone st.: wydano z dubl.)

33. Instrukcja o organizacji ratownictwa Sanit. W samoobronie przeciwlotn. i przeciwgazow., Wwa, Minister. Opieki Społ. 1939, s. 36, br. org.

34. Janowski, A., Warszawa, seria: Cuda Polski, Poznań, Wegner, brw., s. 191, liczne il., opr.br. (zszywki luźne, karty wierzchn. luźne, karta przedtytuł. z niewielk. śladem zalania, st.)

35. Jeleńska, E., Kalwarya pod Wilnem, il. wg Fleury, Wilno, Zawadzki 1903, s. 63, il., br.org. (zszywki luźne, karty wierzchn. zachowane, luźne)

36. Kamiński, J., Z dziejów Konfraternji kupieckiej w Lublinie, Lublin w lutym 1925, druk. S-ni Wydawn. "Placówka Lubelska" w Lublinie, 8°, s. 78, br. org. (egz. nierozc.)

37. Karasiński, A. J., Czym był Romantyzm?..., Wwa, nakł. autora 1930, s. 24, br. org. (autograf z dedyk. Autora, st.)

38. Katalog wystawy stu pięćdziesięciu ilustrowanych druków XV - go wieku. Bibl. Jagiell., Kr. 1935, wydruk. 500 egz., 4°, s. 51, tabl. 10, br. org. (stan b. dobry)

39. [Komierowski, Józef] Für den Studiosus Philosophiae Herrn Johann Komierowski. Bartels z. Z. Rector. Wizytówka dla J. K. sygn. odręcznie. Wyraźna pieczęć Koenigl. Universitaet Breslau, 7x10 cm., stan b. dobry.

40. [Komierowski, Józef] Eintritts-Karte in die Harmonie zu Würzburg für [...] von Komierowski [...]. Würzburg am Januar 1818. Der Vorstand der Harmonie [...]. Karta wstępu do Filharmonii w Würzburgu, sygn. odręcznie trzema nazwiskami, zdob., 7x11cm., stan b. dobry.

41. Kostelnik, G., Nastja Vološin divčina zi stigmami. Perša častina, Istoria stigmatizacii, Lviv, nakladom avtora 1936, s. 140, liczne il., br. org. (przybrudz. karta wierzchn. przednia, st.)

44. Kowalski, Gerard, O naszą kulturę. Uwagi o odbudowie kraju i ratowaniu zniszczonch wojną zabytków, Kr., nakł. autora, brw., druk. Eugen. i Kazim. Koziańskich, 8°, s. 34, il. 10, br. org. (exlibr. własnośc., st.)

45. Kozłowski, Zygmunt, List otwarty do Wyborców okręgu Przemysko-Jarosławskiego, Kr., nakł. autora 1879, Odbit. z "Czasu", s. 16, br. org. (drobne uszkodz. kart wierzchn., st.)

46. Kozuchowski, Stanislaus v., [Diss. med.] Statistisch-casuistischer Beitrag zur Kenntnis d. Fistula ani, Dorpat, Laakmann, 1886, S. 79, viel. Tab., läd. Obr., mit Dedik. Verf.

47. Kremer, Józef, O zadaniu młodzieży polskiej kształcącéj się w Uniw. Jagiell. Mowa Rektora Uniw. J. Kremera przy immatryk. dn. 16. grudnia 1870. Odbit. osobna z "Czasu", Kr. 1871, s. 48, br. org. (egz. częściowo nierozc., st.)

48. Krištafovič, N. I., Gidro - geologičeskoe opisanie territorii goroda Liublina i ego okrestnostej. Hydro - geologische Beschreibung des Territ. der Stadt Lublin und ihrer Umgegenden, Varšava 1902, Tipogr. Varšav. Učebnago Okruga, (tekst w jęz. ros.) s. 4. 293, mapy 2 litogr. kolor. (brak 1.?), wykres rozkład., liczne il. opr. br. (blok pękn., zszywki luźne, załamane narożn. 2. pierwszych kart, brak karty wierzchn. przedn., przykurzona karta tytuł.)

49. Krzemicki, St., Walka dwóch generacji o ponoszenie kosztów wojennych. Jescz e słów kilka o walucie, Lwów 1921, s. 31, br. org. (egz. przebarwiony)

50. Krzesimowski, M., Prawa języka polskiego w instytucjach publicznych, Wwa, nakł. "Narodu" 1912, s. 71, br. (karta wierzchn. tylna luźna, przedniej brak, kilka dużych st.)

51. Kukulski, Zygmunt, Działalność pedagogiczna Tadeusza Czackiego (w setną rocznicę zgonu). (Z portretem Czackiego). Odbit. z "Wychowania w domu i szkole", Wwa 1924, 8°, s. 94, il. 1, br. org. (minim. ubytek grzb., dedyk. autora datow.)

52. Księżarski, Henryk, Mowa w czasie żałobn. naboż. za duszę ś. p. Petronelli z Książąt Jabłonowskich hr. Wodzickiej miana w dn. 9. 11. 1859 w kościele Ś. Marka, Kr. 1859, 8°, s. 14, br. org. (st.)

53. Lachs, Jan, Lekarz szkolny przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Notatka historyczna, Kr. 1903, 4°, s. 17, br. org. (stan b. dobry, st.)

54. Lebbok, D., Muravli, pcely i osy. Nabljudenia nad nravami obščezitelnych perepončatokrylych, perev. Averkiev, S. - Petersburg, Suborin 1884, s. 16, 491, chromolit. 5, psk. z epoki, tłocz. na grzb. (naddarcie karty przedtytuł., drobne przebarwienia kilku str., 2. chromolit. przybrudzone, gryzmoły ołówkiem na wyklejce tylnej, blok nadpękn.)

55. Legitymacja i ustawa Katolickiego Stow. Młodzieży Polskiej we Francji, nakł. Zw. Kat. Stowarzyszeń Młodz. Polskiej Męskiej, Harnes 1939, 12°, s. 32, br. org. (stan idealny)

56. Legitymacja i ustawa Stow. Młodzieży Polskiej Żeńskiej we Francji, nakł. Stow. Młodz. Polskiej Żeńskiej, Liévin 1937, 12°, s. 32, br. org. (stan idealny)

59. [Lenartowicz, Teofil] T. L., Anioł ziemi. Srebrny śpiew, Lipsk, Rhode 1866, s. 87, br. org. (na karcie wierzchn. przedniej i kilku str. kolejnych ślad zalania, egz. przybrudz. i nieco przebarw., nierozc.)

60. Libera, Anna, Wiejska rodzina, Kr. 1859, druk. K. Budweiser, 8°, s. 50, br. org. (karty wierzchn. przybrudz., dedyk. autorki, st. )

61. Lisowski, St., Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w Wilnie za czasów rosyjskich, Wilno 1932, s. 26, br. (dedyk. datow. autora dla St. Dembego, brak wierzchn. karty tylnej, st.)

62. Magiera, Jan, Od Białej Góry do Republiki Czechosłowackiej. Odczyt wygł. w "Powsz. wykładach U. J." w 1927 r., nakł. Tow. Słowiańskiego, Kr. brw., 8°, s. 35, br. org. (notatki własn., dedyk. autora)

63. Majer, J., Zakłady Uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniw. Kr., Kr., C. K. Tow. Nauk. Krakowskie 1864, 15, 567, opr. br. (blok pęknięty, kilka kart poluźnionych, brak karty wierzchn. opr. br.)

64. Majer, jak wyżej, osobny dodruk samej przedmowy: Głos Józefa Majera rektora U. J. oraz prez. Tow. Nauk. Krak. miany na publ. posiedz. tegóż Tow. d. 4 Listopada 1848 r., Kr. 1848, 8°, s. 15, br. org. (ślady wilgoci, st.)

65. Małecki, Mieczysław, Język polski na południe od Karpat (Spiż, Orawa, Czadeckie, Wyspy Językowe), z 2 mapami, nakł. Główn. Komit. Pomocy dla Spisza, Orawy i Czadeckiego, Kr. - [...] Zakopane 1938, 12°, s. 108, mapy rozkł. 2, br. org. (egz. nierozc., stan b. dobry)

66. Manteuffel, G., Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem, Kr., Spółka Wydawn. Polska 1897, s. 124, rys. 23, br. org. ( blok poluźn., niewielki ubytek na grzb. i przedn. karcie wierzchn., nierozc.)

67. Mączyński, H., Meteorologia w zastosowaniu obrony przeciwgazowej, przedm. K. Schulz, Wwa, L. O. P. P. 1934, s. 117, liczne il. i tabl., w tym duża rozkł. mapa meteorol., br. org. w opr. bibliot. ppł. (st. byłego lubelskiego Gimnaz.)

68. Mazowiecki, Mieczysław, Historya polskiego ruchu socyalistycznego w zaborze rosyjskim, Kr., Wyd. "Proletariatu", nakł. Bol. Drobnera 1903, 1904, Bibl. Pol. Part. Soc. "Proletariat", s. 488, liczne il., opr. br. (blok pękn., część zszywek luźnych, minim. przebarw. kart przylegających do kart wierzchn., st. własn.)

69. Meyer-Heisig, Erich, Bauerntum in Schlesien - Wesen u. Leistung im Grenzland, Breslau, Schles. Museum, 1940, S. 24, viel. Abb., OBr.

70. Mieczkowski, D., Zmiana polityki Cara Piotra w układach dot. się Polski. Pobyt Cara w Paryżu - szkic histor., Kr. Nakł. Czasu 1861, s. 40, br. org. (egz. nierozc., st.)

71. Mieroszowski, hr. S., W sprawie reformy dziennikarstwa, [Rudołowice] nakł. autora 1896, druk. Styrny w Jarosławiu, s. 23, br. org. (st. Bibl. Semin. Duch. we Lwowie, na karcie tyt. exlibr. tejże Bibl.)

72. Moese, Oskar, Stau und Föhn als Haupteffekte für das Klima Schlesiens, Veröffentlichungen der Schlesischen Gesells. für Erdkunde E. V. u. des Geogr. Instit. d. Univ. Breslau, 23. Heft, Breslau, Priebatsch, 1937, S. 56, gros. Taf. 16., unbeschn., min. Wsch.

73. Moreau-Reibel, Jean, Jean Bodin et le droit public comparé dans ses rapports avec la philosophie de ľhistoire, J. Vrin, Paris 1933, 4°, s. 16, 279, opr. pap. (blok nadpęknięty, brak karty wierzchn. opr., egz. nierozc., dedyk. autora dla Wacława Sobieskiego, datow.)

74. Muczkowski, Józef, Kościół św. Franciszka w Krakowie, nakł. Tow. Miłośn. Histor. i Zabytków Kr., Kr. 1901, s. 45, ryc. 8, plan 1, br. org. (brak karty wierzchn. tylnej, przednia z drobnym ubytkiem bez szkody dla tekstu, st.)

75. Nachman, Majzel, Opatoszu, [Wwa] nakł. Literarysze Bleter 1937, (w jidisz) s. 191, liczne il., opr. pap. org. (kilka zszywek, karta wierzchn. tylna luźne, drobny ubytek kilku pierwszych kart bez szkody dla tekstu, egz. nierozc.)

76. Nagurski, T., Gospodarka finansowa m. Wilna w ciągu dziesięciolecia niepodległ. do r. 1928/29 włacznie, z przedm. M. Gutkowskiego, Wyd. Magistr. M. Wilna, 1929, s. 95, il. 14, wiele wykres. (br. org., na karcie tytuł. i dalej piecz. Magistratu wileńskiego, st., tylna karta wierzchn. i ostatnia z niewielk. przebarw.)

77. Natanson, Władysław, W Aleksandrji. Odbit. z Przegl. Współcz., Kr. 1934, 8°, s. 27, br. org. (dedyk. autora datow., st.)

78. N. E. Białorusin, Dokumenta urzędowe do historyi gospodarstwa moskiewskiego w Polsce (od r. 1734-1866), zebrał N. E., przedm. L. Siemieński, nakł. autora, Kr. 1870, 12°, s. nlb. 3, 121, pł. ze złoc. tłocz. (minim. zażółcenia, st.)

79. Notice illustrée sur al-Haram al-Sharif Jérusalem, Jérusalem, Conseil Supr. Musulman 1935, S. 9, [24], Abb. 7, OBr., St.: Archiwum W. Sukiennickiego

80. Un Officier général, Deux. Mémoire adres. au Gouvernem. de (...) Napoléon III sur l expédition en Crimée et la guerre ď Orient, Geneve, Lauffer, Mai 1855, Imprim. d. l. Soc. Démocratique Polonaise, Londres, S. 71, läd. OBr., St.

81. O. P. L. G. wśród młodzieży, bmrw., wyd. L. O. P. P., druk Państwowa w Poznaniu, s. 32, il. na karcie wierzchn. br. org.

82. Oppman, A. (Or-ot), Księstwo Warszawskie. Wspomnienia i obrazy, Wwa, Gebethner-Wolff 1917, s. 195, opr. wtór., ppł. (opiecz.: Kat. Tow. Robotników Polskich - Bydgoszcz-Szwederowo, exlibr. B. Przybylskiego)

83. Ottokar, Złodzieje naszej krwi, Wwa, nakł. "Rząd i Wojsko" 1917, s. 32, br. (karta wierzchn. przednia luźna, tylnej brak)

84. Papée, Fryderyk, Wiadomość o archiwach węgierskich i materyale ich do dziejów polskich w drugiej połowie XV. wieku. Odbit. osobna z Archiw. komisyi histor., nakł. Akad. Umiejętności, Kr. 1898, 4°, s. 29, br. org. (dedyk. autora, st.)

85. Papée, Fryderyk, Zagadnienia Olbrachtowej wyprawy z 1497. Odbit. z "Kwart. Histor.", Lwów 1933, 8°, s. 16, br. org. (dedyk. autora)

86. Pilch, Stanisław, Ludwik Ćwikliński. 80-lecie urodzin i diamentowe gody z nauką. Odbit. z Kwart. Klas., Lwów 1933, 8°, s. od 15 do 44, br. org. (dedyk. autora, st.)

87. Pisma dziełowe i gazetowe. Tow. Kom. J. Idźkowski i S-ka, Wwa brw., s. nlb. 66, opr. pap. tłocz. (na opr. złoc. uszkodz., opr. i 2 karty luźne, exlibr. własn.)

88. Plan goroda S.-Petersburga, S.-Petersb., Izd. I. E. Šnejder, 1902, S. 48, kolor. Karte, Okt.

89. Poletur, Bronisław, Przyszłość poprzedza przeszłość. Zwięzły zarys koncep. filozof., s. 8, druk. "Wiarus", Siedlce, brw., druk ulotny (st.: Starostwo Siedleckie - egz. obowiązkowy)

90. Ptak, H., Kraków - moje miasto. Poezje z r. 1933, Kr.-Warsz. 1933, odbito 500 numer. egz., 12°, s. 71, br. org. (dedyk. autora dla Prezydenta m. Kr., egz. bez nr., st.)

91. Regulamin "Ligi Kobiet N. K. N." w Galicyi, nakł. "Ligi Kobiet N. K. N." w Galicyi, Kr. 1916, 12°, s. 15, br. org. (drobna plama na karcie wierzchn., st.)

92. Riabinin, Jan, Lekarze w księgach miejskich lubelskich XVI-XVIIIw. Dodatek nauk. do "Dzien. Zarządu m. Lublina, Magistrat m. Lublina, [Lublin] 1933, 4°, s. 36, br. org. (st.)

93. Rudnicki, Józef, Lwów. A Page of Polish History, transl. from the Polish by B. W. A. Massey. Introd. note by W. F. Reddaway. Publ. by the Polish Reserch Centre, London 1944, 8°, s. nlb. 4, 76, il. 11, br. org.

94. Schulke, Ernst, Volksbildung und Kneipenleben. Vortrag gehalten z. Stettin auf d. 16. Generalsamml. d. Dtn. Vereins gegen d. Missbrauch geistiger Getränke am 28. Sept. 1899, Stettin, Dannenberg, 1900, S. 16, OBr.

94.a. Skałkowski, A. M., Bazar Poznański. Zarys stuletnich dziejów (1839 - 1938), Poznań, Bazar Poznański 1938, str. 4, 421, oprawa wtórna półskórzana, tłoczona tytulatura na grzb.

96. Słowo Polskiego Duchowieństwa do Polskiego Obywatela albo Zmartwychwstanie Polski w obliczu chrześcijańskiego sumienia, Poznań, w księg. J. K. Żupańskiego 1861, s. 22, br. org.

97. Smolik, P., O współczesnej książce polskiej, Kr. 1924, s. 14, tabl. XII, br. org., tłocz. w Druk. Narod. w 100. numer. egz. (egz. numer., tabl. z wklej. przykładami m. in. wielobarwnych druków, 2. ze ślad. zalan., składki. poluźn., grzb. rozdarty)

98. Sokołowski, Maryan, Wystawa obrazów dawnych mistrzów urządzona na rzecz Tow. Dobroczynności w Sukiennicach Krak. w marcu 1882, nakł. drukarni "Czasu", Kr. 1882, 8°, s. nlb. 6, 95, nlb. 4, br. org. (karta wierzchn. i tytuł. luźna)

99. Soruzenie vodoprovoda i ustrojstvo električeskago osveščenija v Borzome posredstvom vodnoj sily [Tiflisska Gubernia v uščele reki Kury, Dvorec Velik. Knjazja Nikolaja Michailoviča], brmw. [ok. 1901], folio, s. od 5 do 28, liczne zdjęcia, kolorowe chromolit. plany, mapki, konstrukcje hydrotechn. 14. (brak opr. i 4. pierwszych stron tekstu, ubytek narożnika jednej z kart bez szkody dla tekstu, widoki Zakaukazia, plany, itd. czyste)

100. Sous le signe ď une renaissance nationele Pologne 1927-1928. Préf. de M. Fortunat Strowski, Paris, ed. de la Revue des jeunes, brw., nakł. 100 numer., s. 131, liczne il., br. org. (egz. numerow., częściowo nierozc., stan idealny, st.)

101. Stachowski, Franciszek, Mowa w czasie żałobn. naboż. za duszę ś. p. Jana Śniadeckiego [...] miana d. 26. Listopada 1832. r. w Kr. w kościele akademickim s. Anny, nakł. Uniwer., Kr. brw, 8°, s. 16, finaliki drzeworyt. 2, br. org. (sygn. przez Franc. Szopowicza cenzora, st.)

102. Stanisławowi Staszicowi dwa wiersze, wyd. Tow. Przyj. Książki, Oddział Krak. 1976, druk biblofil., nakł. 500 z których 50 numer., 8°, s. 8, il., br. org. (egz. numerow., dedyk. Jana Lohmanna, autora tytułowych wierszy, datow.)

103. [Starzewski, Jan] Jast. Oficer wojsk polskich, Nasza armja. Uwagi w sprawie uzupełniającej organiz. armji polskiej, nakł. krak. sp. wydawniczej, Kr. 1921, 12°, s. 28, br. org. (karty wierzchn. luźne, ślady wilg., st., dedyk. autora datowana)

104. Statut Towarzystwa Upiększania miasta Krakowa i okolic, nakł. Tow., Kr. 1909, s. 16, br. org. (st.)

105. Statystyka miasta Krakowa opracowana przez Biuro Statyst. Miejskie. Zeszyt IX, cz. 1, nakł. gminy m. Kr., Kr. 1905, 4°, s. 208, ppł. (st.)

106. Stehlik, Edward, Kilka dalszych uwag obecnej budowy Kościoła Ś. Trójcy (OO.Dominikanów) w Krakowie dotyczących, drukiem Fr. Ksawerego Pobudkiewicza, Kr. 1865, 8°, s. 74, plan rozkł. 1, br. org. (minim. uszkodz. karty wierzchn., st.)

107. [a] Strasburger, Edward, Finanse Warszawy podczas wojny. [b] Fajans, Wacław, Nasza przyszła waluta. Likwidacja Skutków Wojny w Dziedz. Stosunków Prawnych i Ekonom., V tom, Nakł. Wydz. Rejestracji Strat Wojennych przy Radzie Głównej Opiekuńczej, Warsz. 1918, 8°, s. 185, ppł. z tyt. złoc. z epoki (niewielkie przebarw., st. )

108. Strzelichowski, P., Mowy żałobne ... podczas pogrzebów ś. p. Józefa ... Romana Konopki, Kr. nakł. Rodziny Konopków 1891, s. 24, br. org. (st.)

109. Szafer, Wł., Parki Narodowe w Polsce. National Parks in Poland [tekst pol.-ang.], nakł. Państw. Rady Ochr. Przyrody Osobnych Wydawnictw, Kr. 1929, 4°, s. 31, rotograw. 32, liczne plany, br. org. (st.)

111. Tamborino, Julius, De antiquorum daemonismo capita duo. Comment. philogog., Numburgi ad Salam 1909, typ. Lipperti et Soc., 8°, s. 6, od 55 do 111, br. (całość: osobna ed. rozdz. 2 i 3, karty 2 luźne, st.: Ganszyniec, Lwów)

112. Tarnowski, St., Ludwik Wodzicki. Wspomnienie pośmiertne. Odbit. "Przegl. Polskiego", Kr. 1894, 4°, s. 48, br. org. (minim. uszkodz. grzb., poza tym stan b. dobry, egz. nierozc., st.)

113. Taylor, Edward, Gospodarcze obowiązki stanu. Naczel. Instyt. Akcji Katol. w Polsce, Poznań 1939, 8, s. 23, (dedyk. autora)

114. Tetmajer (Przerwa-Tetmajer), Kazimierz, O żołnierzu polskim 1795 - 1915, nakł. Naczeln. Komit. Narodowego, Oświęcim 1915, 12°, s. 99, br. org. (dedyk. własn. na karcie tytuł.)

115. Tolstoi, I., Kondakov, I., Russkija drevnosti v pamjatnikach iskusstva. Pamjatniki Vladimira, Novgoroda i Pskova, S. - Petersburg 1899, tip. A. Benke, s. 186, 8, il. 233, ppł. org. (niewielkie zachlapania opr., przytarte narożniki)

116. Tomcsányi, Jan, Międzynarodowe podstawy prawn. dążeń węgierskich, Kr. 1930, 8°, s. 26, map 4, br. org. (brak druku 1 mapy?, poza tym stan b. dobry, st.)

117. [Ulanowski] Bolesław Ulanowski, Polska Akad. Umiejętn., Kr. 1920, s. 35, portret 1, br. org. (st.)

118. Volpone w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, 17 grudnia 1927 r., brmw, 8°, s. nlb. 22, liczne rotograw., br. org. (stan b. dobry, sygn. Estreicherówna)

119. Vortragsfolge im Kriegswinter 1940/41. Schlesiche Gesellschaft für vaterländische Cultur, A. Hesse, Präsident, Theusner, Schatzmeister, s. 4, 4, 12 (Sitzungen- und Terminkalender), br. org. (st.)

120. Voznesenskij, A. V., Očerk klimatičeskich osobennostej Bajkala. S prilozeniem 7 listov čertezej i kart i s 2 politipazami v tekste, S.-Petersburg 1907, 8°, s. 159, liczne tab., plany kolor., rozkład. wykresy, br. org. (blok pęknięty, karta wierzchn. luźna, przybrudz.)

121. ?[ Wadowski, Ambroży], Mowa przy zwłokach ś. p. Jana Baranowskiego, b. dyr. Obserwatorium Astronom. Warsz. w Katedrze Lubelskiej [...] dn. 12 Listopada 1879 r. wypowiedziana, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp., [Kr.] 1880, 8°, s. 15, br. (karty luźne, pożółkłe, egz. częściowo nierozc., st.)

122. Wakar, Wł., Ludność polska. Ilość i rozprzestrzenienie, Wwa, Arct [1914], s. 32, mapy rozkł. wielobarw. 2, br. (brak karty wierzchn. tylnej)

123. Wieliczko, M., Myśli niezależnych, Wwa, nakł. Niezależnych 1920, Bibliot. Prawdy Robotniczej, s. 44, br. org. (karta tytuł. z niewielką plamą, st. m.in. ?pieczeć cenzorska)

124. Wielopolski, Aleksander, Myśli i uwagi. Drukowane jako rękopism, nakł. "Czasu", Kr. 1878, odbito 100 egz., 4, s. 32, br. org. (minim. naddarcia karty wierzchn.)

125. Wiercieński, H. (zebrał), Oszczercom naszej przeszłości. Trzy Testamenty, wyd. T. R. i H. W., Lublin 1913, 8°, s. 15, br. org. (stan b. dobry, st.)

126. [?], Zapiski polityczne. Rok 1871, styczeń, Lwów, nakładem N. N. [Z. Zelanda] 1871, druk. K. Pillera, s. 16, br. org. (st.)

127. Zielczak, Józef, Poradnik dla kobiet, które chcą być zdrowemi, Wwa, Wyd. im. Brzezińskiego 1918, s. 24, br. org. (karty wierzchn. poluźnione)

128. Wójcikiewicz, Zofia, Przyrodo - leczniczy przewodnik zdrowia, Wwa, nakł. autorki 1922, s. 64, br. org. (egz. numer.)

129. [Wołowski, Ludwik] Ľ empereur Nicolas et Constitution Polonaise de 1815, [Paris 1832], Impr. de Guiraudet, s. 16, br. (karty przebarw., częśc. nierozc., st.)

130. Wrocki, Ed., Polska Akademia Wiedzy Muzycznej. Projekt, Warsz. 1927, odbito 225 egz. numer., 8°, s. 16, schemat 2. stronicowy 1, br. org. (egz. numerow. ręcznie, na pap. Whatmana?)

131. Wykaz Regulaminów i instrukcyj które powinni posiadać oficerowie rezerwy, Warsz. 1927, 12°, s. 8, nlb 3, il. 1, br. org.

132. Zaborski, Bogdan, La partie Nord-Ouest du plateau de Lublin. Congres Internation. de Géographie. Varsovie 1934. Excursion C 3, Varsovie 1934, 8°, s. 10, mapka 1, br. org. (st.)

133. Zalewski, Antoni, [diss. med.] Naczynia limfatyczne stawu skokowego górnego, Wilno, Uniw. Vilnensis Batoriana 1926, s. 20, br. org.

134. Zalewski, L., Biblioteka semin. Duchownego w Lublinie i bibl. Klasztorne w diec. lubel. i podlask., Wwa 1926, odbito u Łazarskiego, 500 egz. numer., s. 15, 304, il., opr. br. (egz. numer., dedyk. autora, zszywki luźne, karty wierzchn. luźne nieco przebarwione, przednia z niewielk. ubytkiem, tylna lekko naddarta, kilka zapisków)

137. Zubowski,?., Odpowiedź Dziennikowi Czas na kryt. naszych mandarynów w Nrze 105 umieszczoną, Kr. dn. 8 maja 1850, 12°, s. 12, br. org. (st.)

138. Zwyczaje towarzyskie (Le savoir vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, Kr.-Wwa, Czernecki brw. [ok. 1920] wyd. VI., s. 228, ppł. (opr. przybrudz., na karcie tytuł. podpis własn., odrobinę bazgrołów)

139. Żebrowski, Oskar, Obraz ogólny postępu społeczeństw ludzkich, [nakł.] Drukarnia Polska Adolfa Reiffa, Paryż 1879, 8°, s. nlb. 8, 168, br. org. (egz. nierozc., grzb. minim. uszkodz., st.)

 

VARIA: CZASOPISMA, PISMA ULOTNE, REKLAMOWE, KOMUNIKATY, ODEZWY, WIZYTÓWKI


140. Biuletyn Izby Rzemieślniczej w Lublinie. Wrzesień 1936. (st.)

141. Rynek Wileński. Miesięcznik handlowo - przemysłowy. Rok I nr 2., Wyd. M. de Latour 1923, s. 5, 5, ilustr., liczne reklamy (trochę wyblakłe karty wierzchn.)

143. Upiór w operze [reż. R. Julian]. Cud techniki i sztuki kinematograficznej, (folio reklamowe dystrybutora, m.in. wzorce plakatów kinowych) [Wwa 1926] s. 8.

144. Marjusz, Życie w Zborze Miłości, Wwa, "Wspólnota Twórczości", Rok 12945 (1924 ery zwykłej), seria: Szkice wolnoreligijne, s. 15, br. org.

145. Młodzież Robotnicza, Wyd. Zw. Polsk. Młodzieży Robotn. "Siła", Wwa kwiecień - maj 1922, [Jednodniówka], Red. Wł. Szczepański, s. 32 dwuszpalt., br. org.

146. Mucha. 14. III. 1913, Wwa. (egz. podniszcz. niewielkie przedarcia i przebarw., st.)

147. [Okólnik galicyjski wysokiej Kamery nadwornej] Kreisschreiben des galizischen Landesguberniums, Lwów 4. XII 1844 (tekst dwuszpalt. dwujęzyczny), folio, k. 1 (dotyczy przepisów w szkołach ludowych)

148. Komunikat. Związek Postępu Narodowego Polsk. Młodz. Akademickiej: Do Akad. Konfer. Międzystowarzyszen. Zarządów wszystkich Polsk. Organiz. Akadem. i ogółu ..., Wwa, 27. XI. 1921, s. 2, dwuszpalt. (ślad zgięcia)

149. Komunikat. Związek Polsk. Nauczycielstwa Szk. Powsz. Odział m. st. Wwy: Rok szklny 1921/22, Komunikat nr 6: Wynik wyborów do Rady Szk.... Wwa 18. I. 1921, s. 2. (ślad zgięcia)

150. Komunikat. Związek Polsk. Nauczycielstwa Szk. Powsz. Odział m. st. Wwy: Nowy Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący..., Wwa, 5. IV. 1921, s. 1. (przebarwienie marginesu)

151. Komunikat. Tymczasowy Wydział Wykonawczy [Rady Narodowej]: W przekonaniu, że akt z dn. 5 listop. otwiera przed narodem.... Wwa 29 XI 1916, s. 2. (drobne naddarcia)

152. Komunikat. [Zarząd Spółdz. Stow. Pracown. Kolejowych w Lublinie]: Do Członków Spół. St. Prac. Kolej. w Lubl... obecnie niedość że rząd nie będzie aprowizował prac kolejowych, ale żąda stanowczo natychmiastowego..., Lublin 17 XI 1921, s. 2 (ślad zgięcia, st.: komisariat? dat. 21.XI. 1921)

153. Komunikat. Konfer. Historyków Państw Wsch. Europy i Słowiańszczyzny. Wwa 27 - 29 VI 1927: ... Komitet Org. Konfer.: Prof. St. Zakrzewski (Lwów)...., Lwów-Wwa, 8. IV. 1927, s. 4.

154. Komunikat. Narod. Zjednoczenie Ludowe. Sekretarjat Gł.: Wobec zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu...[Wwa 1930?], s. 1.

155. Komunikat. Magistrat m. Lublina:...do ogólu obywateli, aby występnym dążeniom jednostek, spekulujących na szkodę...., Lublin, 31. I. 1923, folio, s.1. (niewielkie poszarpania krawędzi, niewielk. przedarcie w miejscu zgięcia)

156. Komun. wyborczy. Bezpartyjny Blok Współpr. z Rządem: ... Marszałek Piłsudski - to lepsza przyszłość...Głosując na listę Nr. 1...[1930], mały format, s. 2.

157. Komun. wyborczy. Głów. Komitet Wyb. byłych wojskowych: .... Piłsudski stoi na pierwszem miejscu..., Wwa październik [1930], mały format, s. 1.

158. Komun. wyborczy. Lista Narodowa: Przeciw Trzymiljardowemu budżetowi...., [Wwa 1930], mały format, s. 1.

159. Komun. wyborczy. Katolicki Blok Ludowy: ....w chwili, gdy w Niemczech zwyciężyli skrajni nacjonaliści...[1930?], s. 2. (dolny margines uszkodz. bez szkody dla tekstu)

160. Odezwa. Polskie Stronn. Ludowe "Wyzwolenie": Bracia Chłopi - Wieśniacy z całego powiatu Grodzieńskiego ... Augustowskiego, przysyłajcie ...do Grodna, na dzień 27 sierpnia...na Wielki Zjazd Chłopski ..., Wwa 10 sierp. 1922, s. 1. (postrzępiony marg. boczny i dolny, drobne przedarcie, bez szkody dla tekstu)

161. Sieroszewski, Wacław, List W. Sieroszewskiego do robotników: ...w murach Warszawy, zakładaliśmy wraz z Waryńskim, Dłuskim, Halpernem...Piłsudski, miał zginąć ten człowiek szlachetny...[Wwa? 18. X. 1930], s. 1.

162. Liga Mocarstwowa Rozwoju Pols., Feder. Zw. Obr. Ojczyzny, Zw. Podofic. Rezerwy, Zw. Legion....: .... Bomba rzucona na Marszałka.....Wszystkie środki użyte być muszą...[Wwa? 18. X. 1930], s. 1.

InterLibros
Antykwariat - druki starodruki ulotki odezwy wizytówki cenne edycje bibliofilskie polskie
Antiquariat - polnische Bücher Drucken
Antiquarian Bookshop - polish Books
Librairie ancienne le Bouquiniste - Livres littérature polonaise
Antiquariaat - Poolse literatuur boeken